Elby

Elby-Produkter AB grundades 1965 med en vision om att alla typer av företag ska kunna finna en förpackning utformat efter eget önskemål

Elby-Produkter AB grundades 1965 av Christer och Elisabeth Byström med en vision om att alla typer av företag ska kunna finna en förpackning utformat efter eget önskemål. Denna grund genomsyrar fortfarande vårt tankesätt. Idag levererar Elby plastförpackningar i små och mellanstora serie med kundens behov i centrum.

Kvalitet är vårt riktmärke och genomsyrar hela företaget, från konstruktion till leverans.

Några av våra grundläggande principer är:

– Uppfylla kundens krav på produkt och hålla utlova leveranstid
– Bra kvalitet genom att göra rätt från början
– Fortlöpande arbeta med förbättringar och underhåll.

Elby ett privatägt familjeföretag, men en hängiven personalstyrka. Vi har en generös attityd, där ingenting är omöjligt. Vi tillhandahåller hela leveranskedjan från design till färdig produkt där vi även kan erbjuda slutpackning av er vara.

Produktbilder